Пътуване около Ваденското море или Ийсселмер

Много хубава и спортна комбинация, която става все по-популярна, е празникът с ветроходство. По време на тези ветроходни празници, освен ветроходство, има и много време за опознаване на района с велосипед. Има пътувания с ветроходство, където корабът плава по маршрута, а гостите по-късно идват заедно с кораба на мотора. Тези пътувания са предимно в IJsselmeer. Велосипедните и ветроходни ваканции по Ваденското море не могат да се проведат по този начин. Тук корабът плава с гостите от остров на остров, където велосипедите са готови да карат около острова.

колоездене пътуване с велосипед ваканция с велосипед колоездене и ветроходство пътуване с велосипед